Nettverkene i 7sterke er vår viktigste ressurs

7sterkeAktuelt

Samarbeid er en av de viktigste nøklene når næringslivet skal utvikle nye konkurransefortrinn i fremtiden. Dette er allerede en av de viktigste styrkene til 7sterke; faglige nettverk som jobber med utfordringer som medlemsbedriftene er opptatt av.

– 7sterke har per i dag tre nettverk; innen marked, produksjon og HR. Disse er foreningens viktigste ressurs. Her jobber kompetente mennesker sammen for å skape verdier for hverandre, men vi vil gjerne ha med flere deltakere, sier styreleder i 7sterke Erik Platek.

Nettverkene skal fungere som en læringsarena hvor man deler erfaringer og kunnskap knyttet til relevante tema. Forenklet skal for eksempel markedsnettverket fungere som bedriftens utvidede markedsavdeling. På samme måte kan en si at HR- og produksjonsnettverket fungerer som bedriftens utvidede kompetasepool.

Produksjonsnettverket
7sterkes produksjonsnettverk er en arena for de som arbeider innenfor produksjon og logistikk. Målet med nettverket er å dele og utvikle vår kompetanse, slik at man styrker konkurransekraften til bedriftene.

Nettverket jobber med LEAN-metodikk og drøfter problemstillinger knyttet til produksjonsteknologi, produksjonsprosesser, produktutvikling, materialteknologi og logistikk.

– Vi skal være en arena hvor vi drøfter og får et felles kompetanseløft knyttet til produksjonen i industrien. Vi skal ha fokus på konkrete problemstillinger og ønsker å bidra til at det skapes konkrete utviklingsprosjekter i bedriftene. Fremover blir det avgjørende både å utvikle mer kompetanse om automasjon og digitalisering, og jobbe med å utvikle de menneskene som skal arbeide med de digitaliserte prosessene. Dette for å forberede oss på fremtidens produksjonsprosesser, sier leder for produksjonsnettverket Jan Roger Broen.

HR-nettverket
7sterkes HR-nettverk er en arena for deg som arbeider med HR og ønsker å jobbe målrettet med personal, organisasjon, ledelse og kompetanseutvikling.

Nettverket skal:
• Være et forum for erfaringsutveksling og kompetanseutvikling
• Samordne og iverksette kompetansetiltak
• Styrke kunnskap om teori og ”best practice” – og gjennom dette gjøre hver enkelt bedrift bedre i stand til å løse HR-relaterte utfordringer.

– Det viktigste arbeidet fremover blir å jobbe med utdanning og kompetanseutvikling. Får vi ikke riktig kompetanse gjennom rekruttering og interne kompetansetiltak vil bedriftene tape sin konkurransekraft. Vår jobb er derfor å drøfte felles kompetansetiltak, gi innspill til regionale satsninger og ikke minst bistå hverandre i kompetanseplaner, lærlinger og rekruttere og beholde arbeidskraft, sier leder for HR-nettverket Ole Enok Skjellestad.

Markedsnettverket
7sterkes markedsnettverk har som målsetting å øke synligheten, kompetansen og konkurransekraften for den enkelte bedrift, gjennom samarbeid på tvers av bransjer. Målgruppen er markeds- og salgsansvarlige i bedriftene.

Nettverket jobber med:
• Utveksling av ideer gjennom workshops/nettverksmøter knyttet til markedsføring
• Høgskoleutdanning innen markedsføring i regionen, i samarbeid med Høgskolesenteret i Kongsvinger (HIK)

– Vi skal på mange måter være markedsavdelingen for bedriftene i regionen. Mange av bedriftene har relativt små markeds- og salgsmiljøer og vi skal være disse bedriftenes «kompetansepool». Det viktigste fremover blir å jobbe med utvikling av økt markedskompetanse og se på hvordan vi kan øke markedene for bedriftene i regionen. Koblingen mellom produktutvikling og markedsutvikling blir også viktig fremover, sier Jannicke Mykkestue som er leder for markedsnettverket.

Nettverkene er for bedriftene i regionen og jobber med de problemstillingene bedriftene mener er relevante. Ta kontakt med Jannicke, Ole Enok eller Jan Roger for mer informasjon eller innspill til nettverksjobbingen.