550 åttendeklassinger på industribesøk 8. mai

JannickeAktuelt

Onsdag 8. mai mobiliserte 7sterke igjen for å arrangere industribesøk for distriktets 8. klassinger (13-14 år). Rundt 550 åttendeklassinger var ute på bedriftsbesøk denne onsdagen. Etter besøket skal elevene lage en reportasje i grupper på 4-6 personer. Reportasjen skal være en presentasjon av de to bedriftene de besøkte. Vi håper at elevene syntes det var moro og spennende å se … Les mer

E16: Vi må løfte blikket og bidra til å løse nasjonale behov!

JannickeAktuelt

E16 er en internasjonal transportkorridor som skal bidra til effektiv og sikker transport av mennesker og gods mellom landsdeler og til utlandet. Når vi nå skal planlegge for ferdigstillelse av veien så er det avgjørende at vi lokalt løfter blikket og fokuserer på nasjonale behov. I mai 2019 vil Nye Veier formelt få overført E16 som prosjekt. Hvorvidt Nye Veier … Les mer

Turen er utsatt til høsten 2019!

JannickeAktuelt

Planlagt tur i juni er avlyst, ny dato kommer, mest sannsynlig blir det tur i september 2019. Har du lyst til å lære om fremtidens teknologi og hvordan den kan hjelpe din bedrift? Bli med på studietur!7sterke arrangerer tur til Mechatronics Innovation Lab (MIL) i Grimstad 18.-19. juni 2019. MIL er et senter for innovasjon, pilotering og teknologikvalifisering (www.mil-as.no). Under … Les mer