Velkommen til viktig og matnyttig industriforum

12. januar inviterer 7sterke til den første samlingen for
driftspersonale i produksjonsindustri i Kongsvingerregionen . Temaer er
den nye samarbeidsavtalen med SINTEF Raufoss Manufacturing, og
effektiviseringsmetoden Lean Maufacturing. 100 har meldt seg på
allerede og det er fortsatt plass til fler.

Les mer …

Bråstopp krever tiltak – nå!

Nedjusteringer i næringslivet pågår for fullt. 7sterke peker på tre
områder der myndighetene må ta grep så vi klarer omstillingene uten å
skade bedriftene – permitteringsregler, kompetanse og offentlige
byggeprosjekter og vedlikehold.

Les mer …

NorDan kjemper mot stivbeinte permitteringsregler

En knivsodd fleksibilitet ville styrket Arneberg-fabrikkens stilling i
NorDan-systemet. Alle er enige i fornuften i forslaget. Ingen har
myndighet til å gi den nødvendige hårfine dispensasjonen.
– Skuffende, sier fabrikksjef Gaute Enger.

Les mer …

Møtte Samferdselskomiteen

Noen av landets mest sentrale samferdselspolitikere fikk et svært klart
signal om at Kongsvinger-regionen trenger ny rv 2 til 2015 da 7sterke
og Glåmdal regionråd møtte Samferdselskomiteen 15. desember.

Les mer …