Lønnsomt nettverk

Samarbeidet i 7sterkes Produksjonsnettverk gir konkrete, praktiske resultater som er med på å styrke bedrifter og redde arbeidsplasser. Dette nyhetsbrevet har en rekke konkrete eksempler på hvordan. Forbedringene er også tema på neste Industriforum.

Les mer …

7sterkes Produksjonsnettverk

Det lønner seg å være med i 7sterkes Produksjonsnettverk. Fra det ble oppdrettet i 2008 har det vært et fagforum på tvers av bedriftsgrenser. Det styrker mellomlederne og via dem produksjon og lønnsomhet. Les mer om nettverksaktivitetene her.

Les mer …

7sterke og NAV med offensivt samarbeid

Sju industribedrifter i Kongsvingerregionen la fire millioner i potten i et spleiselag med NAV og gikk til motoffensiv mot finanskrisen. Til nå har de holdt 1.000 kursdager i Lean kompetanseprosjekt, den største felles kompetansesatsingen noensinne i regionen.

Les mer …

Har doblet omsetningen

Berggren AS har doblet omsetningen på fem år med Lean Manufacturing som viktig verktøy. Når det er orden i fiskekakene, er det lettere å utnytte kapasiteten maksimalt.

Les mer …

Benyttet finanskrisen positivt

– Lean-prosjektet har gitt oss mulighet til omfattende kompetanseheving i samarbeid med NAV og andre bedrifter i 7sterke-regionen. Vi har lært av hverandre i nettverket, forteller fabrikksjef Christer Johansson ved Maarud AS i Sør-Odal.

Les mer …